www.eucreafinland.org Täytepikseli palstojen tasausta varten

Kulturföreningen Finlands EUCREA rf
Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry

 

Sivut ovat työn alla

Ett internationellt nätverk som befrämjar mänskors kreativitet, sedan 1997

Befrämjar funktionshindrade personers möjligheter att nyttja kulturservice.

Befrämjat funktionshindrade personers aktiviteter på konstens skilda områden.

Fungerar som informationsförmedlare i växelverkan inom kultursektorn genom att i synnerhet garantera funktionshindrades möjlighet till information.

Gör den av funktionshindrade personer producerade kulturen känd.

Tar initiativ till arrangerande av utbildningstillfällen, seminarier och evenemang.

Har aktivt samarbete med olika parter i hemlandet och utomlands.

Avlägsnar sådan hinder i samhället som hindrar funktionshindrade konstnärers deltagande i kulturen, som producenter och konsumenter.

 

Täytepikseli palstojen tasausta varten Täytepikseli palstojen tasausta varten
Täytepikseli palstojen tasausta varten
Täytepikseli palstojen tasausta varten
Kieli / Språk / Languages
 • Suomi
 • På svenska
 • English
 • Täytepikseli palstojen tasausta varten
  Aktuellt EUCREA
  Täytepikseli palstojen tasausta varten
  Verksamhet
  Täytepikseli palstojen tasausta varten
  Artiklar
  Täytepikseli palstojen tasausta varten
  Ta kontakt
  Täytepikseli palstojen tasausta varten


  © Copyright EUCREA Finland 2001 - 2004   webmaster   Ismo Helen   07.06.2002

  Täytepikseli palstojen tasausta varten